In Medias Res 2020

Přednášející

Clovek

Světlana Witowská

Veřejnoprávní zpravodajství

Moderování politických diskusí a debat ve veřejnoprávní televizi. Příprava rozhovoru, spolupráce moderátora s editorem a dalšími členy týmu. Využívání zdrojů informací. Výklad pojmu vyváženost, objektivita, etický kodex ČT. 30 let svobody v médiích, proměny zpravodajství od roku 89.

Životopis bude doplněn

Clovek

MUDr. Veronika Andrashko

Psychedelické látky a jejich stinné stránky.

Přednáška má za cíl zdůvodnit zájem o psychedelické látky v medicínském výzkumu a potenciál pro terapii, ale také upozornit na jejich možná úskalí a limity.

Životopis

MUDr. Veronika Andrashko promovala v r.2013 na 3.lékařské fakultě. Pracuje jako psychiatr na klinice Národního ústavu duševního zdraví. S týmem kolegů se zabývá aktuálně probíhajícím výzkumem ketaminu a psilocybinu v NUDZ.

Clovek

Petr Stančík

Tornáda a jiné atmosférické víry jako nebiologická forma života

Dává smysl rozšířit definici života i na zdánlivě neživé jevy? Spirála jako univerzální znak propojující mikrokosmos s makrokosmem. Obejde se evoluce i bez DNA?

Životopis

Petr Stančík (1968) je český spisovatel, historik a experimentální filosof. Pro dospělé napsal romány Pérák (2008), Mlýn na mumie (2014, Magnesia Litera za prózu), Andělí vejce (2016) a Nulorožec (2018). Mlýn na mumie byl přeložen do španělštiny, němčiny, polštiny, maďarštiny, bulharštiny a makedonštiny. Je také autorem řady knih pro děti a mládež. Jako historik se zabývá zejména pozdním středověkem, vydal monografie Kaple Božího Těla a Krve a Bratrstvo obruče s kladivem (2015) a Nejstarší zobrazení novoměstské kaple Božího Těla a Krve na picím rohu Václava IV. (2018).

Clovek

Kateřina Jirová

RUBIKON Centrum – práce s lidmi s trestní minulostí

Jaké jsou příběhy lidí, kteří se dostali za mříže? Jaké překážky musí překonat, když chtějí žít opět mezi námi bez konfliktu se zákonem? Jak jim pomáháme a proč to děláme?

RUBIKON Centrum je nestátní nezisková organizace, která se více než 25 let věnuje práci s lidmi s trestní minulostí. Podporujeme je na jejich cestě zpátky do společnosti – v získání a udržení práce, v řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině i okolí. Povíme Vám, jak naše práce vypadá a zodpovíme vaše dotazy k tématu vězeňství a integrace lidí po výkonu trestu do společnosti zajímat.

Tématem vás provede pracovnice RUBIKON Centra Katka Jirová s letitými zkušenostmi z práce s klienty a o svůj příběh a pohled na věc se s vámi podělí klientka RUBIKONU, která má za sebou zkušenost vězení i návrat na dobrou cestu.

Životopis

Aktuálně pracuje v neziskové organizaci RUBIKON Centru pracuje jako Programová vedoucí Komunitního centra a zahrady Kotlaska (www.kckotlaska.cz nebo FB) a je jednou z jeho zakladatelek. Její devítileté působení v oblasti práce s lidmi s trestní minulostí zahrnuje také 5 let vedení dluhové poradny, fundraising, PR, lektorování a osvětovou činnost o daném tématu. Působí také jak poradkyně pro osoby, které mají blízkou osobu ve vězení.

Clovek

Hana Brožová

Neurodegenerativní onemocnění mozku

Co se děje v mozku při onemocněních jako je Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc nebo prionové onemocnění? Jak se u pacienta projevují, a jak ho ohrožují? Jakým způsobem stanovujeme diagnózu. Jaké máme v současné době léčebné možnosti, a jakou léčbu bychom si přáli mít pro pacienty do budoucna? To jsou otázky, na které bude přednáška z pohledu současného poznání, odpovídat.

Životopis

MUDr. Hana Brožová, PhD. vystudovala všeobecné lékařství na 1. lékařskou fakultě a současně obor fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy sportu. Od roku 2001 pracuje na Neurologické klinice a v Centru klinických neurověd 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde obhájila disertační práci na téma „Poruchy stoje a chůze u Parkinsonovy nemoci“. Absolvovala roční výzkumný pobyt na neurologické klinice Nemocnice Mount Sinai v New Yorku. Od roku 2017 je vedoucím lékařem Centra extrapyramidových onemocnění. Centrum slouží jako superkonziliární pracoviště pro pacienty z celé republiky, u kterých tato onemocnění způsobují poruchy hybnosti i psychické změny. Věnuje se léčbě pacientů, výzkumu v oblasti poruch chůze a stability, publikuje v zahraničních časopisech a prezentuje výsledky na mezinárodních konferencích. Mimo to se podílí na výuce studentů medicíny, vedení postgraduálních studentů a tvorbě specializovaných výukových programů pro neurology.

Clovek

Tomáš Gavlas

Jak žít život, aby to mělo smysl?

Přednáška pro všechny, kteří jsou uprostřed cesty a hledají správný směr. Vydejte se na cestu k naplnění svého životního poslání. Objevit svůj dar, dejte ho světu a před smrtí vykřikněte: “Vše, co jsem měl vykonat, jsem vykonal. Prožil jsem dobrý život!” (Přednáška vychází z knihy Karlaz: cesta člověka www.karlaz.cz)

Životopis

Dvoumetrový autor, podnikatel a poutník. Vystudoval kulturologii na Univerzitě Karlově, kde zkoumal fenomén poutnictví (které sám s oblibou praktikuje). Během 10 let, kdy pracoval v reklamě, založil a vedl několik úspěšných firem. Jako řečník se zúčastnil odborných konferencí a pravidelně vystupoval v médiích. Následně vše na čas odložil, aby dokončil knihu KARLAZ: CESTA ČLOVĚKA. Tomáš věří, že smysl života spočívá v hledání a naplňování vlastního životního poslání. Rád odchází na odlehlá místa, kde může o tom svém nerušeně přemýšlet. Inspiraci nachází ve starých textech, na poutních cestách, ale také na chatě u Vltavy. Žije v Praze s přítelkyní Kateřinou a synem Izaiášem.

Clovek

Michael Romancov

Geopolitické výzvy ve 21. století.

Pokud geopolitiku nahlížíme jako analytickou metodu, která nám umožní sledovat změny v distribuci moci ve světě rychle zjistíme, že žijeme v mimořádně zajímavé době. USA sice i nadále zůstávají nejmocnějším aktérem v systému mezinárodních vztahů, ale jejich pozice začíná slábnout, čehož se konkurenční mocnosti, v prvé řadě Čína a Rusko, snaží využít. Za pomoci historických analogií z vývoje světové rovnováhy sil ve 20. století se pokusíme zhodnotit současné dění a nastínit možnosti budoucího vývoje.

Životopis

Michael Romancov (1969) je politický geograf působící na Institutu politologických studí na Fakultě sociálních věd UK a na Metropolitní univerzitě Praha. Absolvent studia učitelství na Pedagogické fakultě UK a politologie na Filozofické fakultě UK své vzdělání, a specializaci na politickou geografii a geopolitiku, završil doktorským studiem (Ph.D) na Fakultě sociálních věd, kde od té doby působí. Je akademickým garantem studijního programu Geopolitical Studies na UK FSV, který je svým zaměřením na geopolitiku jedinečným jak v ČR, tak i v EU. Specializuje se na Rusko a postsovětský prostor a na problematiku fungování a změny světového řádu. Pravidelně vystupuje v českých médiích, zejména v ČT, ČRo a publikuje v Deníku N. Od roku 2011 je členem platformy Alter Eko.

Současná pozice: Přednášející na Fakultě Sociálních věd Univerzity Karlovy, Institut politologických studií, katedra politologie a na Metropolitní univerzitě Praha, katedra Mezinárodních vztahů a evropských studií Oblasti odborného zájmu: Politická geografie, geopolitika, Rusko

Clovek

Dana Drábová

(Ne)spoutaná energie, aneb příběh uranu

Každý atom uhlíku, kyslíku, dusíku a všech dalších prvků okolo nás i v nás vznikl kdysi nějakým vesmírným dějem. V tomto smyslu jsme doslova hvězdným prachem. Některé prvky významně měnily a mění svět a civilizaci. Jak se do dějin Země a lidstva zapsal uran? Navštívíme africké Oklo a zjistíme, že jaderné reaktory vytvořila příroda dávno před člověkem. Projdeme se staletími v severočeském Jáchymově, který je s uranem bytostně spjat. Podíváme se na možnosti uranu podílet se na uspokojování našich energetických potřeb a zkusíme v křišťálové kouli pohlédnout do budoucnosti.

Životopis

Dana Drábová (1961) vystudovala jaderné inženýrství, od promoce je její profesí hodnocení a regulace rizik jaderných technologií. V roce 1999 byla jmenována předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. V posledních letech se věnuje obecnějším souvislostem světa, energie a energetiky. Snaží se používat vlastní rozum a nazývat věci pravými jmény, což v dnešní době není ani jednoduché ani populární; pro přípravu na to, co nás čeká však nezbytné.

Clovek

Michal Lukeš

Muzea a jejich tajemství

- jaká je práce muzea, co se skrývá za jejich zdmi, jaká tajemství muzea ukrývají

- jak vznikají muzejní sbírky, práce se sbírkami

- jak se sbírky využívají pro vědecké účely

Životopis

Michal Lukeš je od roku 2002 generální ředitel Národního muzea.

Po gymnáziu studoval Michal Lukeš historii a slovakistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřil se zejména na moderní české dějiny. Absolvoval stáže v Německu, Rakousku, Itálii a v USA.

Do Národního muzea nastoupil v roce 1993, pracoval zde jako dokumentátor Oddělení novodobých českých dějin. V letech 1998 až 2001 byl náměstkem šéfa Divadla Bez zábradlí. V roce 2002 byl jmenován generálním ředitelem Národního muzea.

Pod vedením Michala Lukeše došlo k opravě zchátralých budov, jako byly např. Národní památník na Vítkově, České muzeum hudby, Národopisné muzeum a k vybudování moderních depozitárních a laboratorních komplexů. Prosadil rekonstrukci Národního muzea na Václavském náměstí.

V dubnu 2019 mu prezident Slovenské republiky Andrej Kiska udělil nejvyšší slovenské vyznamenání pro cizince - Řád bílého dvojkříže II. stupně. V říjnu 2019 Michal Lukeš obdržel od prezidenta Miloše Zemana Medaili Za zásluhy o stát I. stupně (zásluhy o stát v oblasti kultury).